Získajte kapitál na rozvoj svojho projektu

Ak patríte medzi ambiciózne spoločnosti s rastovými plánmi a potrebujete externý kapitál na ich podporu a rozvoj, Across Crowd vám pomôže získať kapitál od širokej verejnosti.

Mám záujem získať kapitál

Aké projekty hľadáme?

1 V ktoromkoľvek štádiu podnikania - od nápadu až po fungujúce spoločnosti
2 Registrované v krajinách EÚ
3 Disponujú jasným finančným plánom
4 Majú ambíciu vyzbierať minimálne 200 000 €
Mám záujem získať kapitál

Čo získate, ak do crowdfundingu pôjdete s nami?

1 Rozmanitú skupinu investorov
2 Podporu a odborné poradenstvo
3 Equity financovanie bez úrokov
4 Rozpoznateľnosť značky u cieľového publika
5 Propagáciu vášho projektu v cieľovej skupine investorov a odbornej verejnosti
Mám záujem získať kapitál

Ako získať kapitál cez Across Crowd?

1

Prihláška

 Prihláste svoj projekt online formulárom a náš tím sa vám ozve, aby sme projekt lepšie spoznali.

2

Osobné stretnutie a due dilligence

Po prvotnej selekcii na základe zaslanej projektovej dokumentácie pozveme predstaviteľov projektu na osobné stretnutie, po ktorom nasleduje analýza projektu najmä z finančného a právneho hľadiska.

3

Investičná komisia

Po druhom kole selekcie projektov (na základe due dilligence analýzy) rozhoduje o vybraných projektov nezávislá investičná komisia zložená z expertov skupiny Across.

4

Schválenie a zmluvná dokumentácia

 Po schválení vášho projektu investičnou komisiou nasleduje fáza jednania o podmienkach a uzatvárania zmluvnej dokumentácie, ako aj príprava dokumentov a informácií, ktoré budú dostupné na stránke vybraného projektu.

5

Online kampaň

Spustením kampane na platforme Across Crowd sa začína zbieranie prostriedkov pre váš projekt. Počas tohto obdobia spustíme z našej strany marketingovú kampaň.

6

Získanie prostriedkov

Po úspešnej  ukončenej kampani na platforme Across Crowd sa vyzbierané prostriedky pošlú na váš účet jednou platbou v plnej výške.

7

Informovanie investorov o progrese

Prostredníctvom platformy Across Crowd je jednoduché ostať s investormi v kontakte. Pravidelné reporty o novinkách a aktivitách vášho projektu uvidia investori vo svojom užívateľskom prostredí.

Potrebujete viac informácií?

Radi vám pomôžeme zorientovať sa na platforme Across Crowd. V sekcii FAQ nájdete odpovede na časté otázky. Ak tam nie je tá vaša, neváhajte nás kontaktovať.

Pozrieť všetky FAQ
 • Vo všeobecnosti prebieha proces výberu spoločností na platformu Across Crowd v týchto 4 bodoch:

  • Prihlásenie sa prostredníctvom formulára, ktorý môžete nájsť v sekcii “Získať kapitál” v pravej hornej časti tejto webovej stránky. V prihlasovacom formulári vyplníte informácie o Vás a vašej spoločnosti a priložíte projektovú dokumentáciu obsahujúcu napríklad informácie o projekte alebo finančný plán.

  • Po prijatí a preskúmaní žiadosti zhodnotíme najdôležitejšie kritériá, ako napríklad skúsenosti zakladateľov alebo reálnosť finančného plánu a celkovej realizácie projektu. 

  • Projektom, ktoré postúpia podrobnejším preskúmaním žiadosti ponúkneme indikatívnu ponuku financovania, ktorú po vašom schválení predstavíme spolu s projektovou dokumentáciou investičnej komisii skupiny Across, ktorá hlasuje za prijatie vašej spoločnosti na platformu Across Crowd.

  • Po schválení projektu investičnou komisiou nasleduje finalizovanie zmluvnej dokumentáce  medzi vašou spoločnosťou a platformou Across Crowd. Zároveň týmto dňom môže vaša spoločnosť začať pripravovať obsahovú časť kampane, ktorá sa zobrazí investorom na platforme po zakliknutí na váš projekt.

  Dĺžka úvodného vyhodnocovania žiadosti je približne 5-7 pracovných dní, pričom dĺžka celkovej analýzy závisí od kvality a objemu vami predložených informácií. Vo všeobecnosti však proces od žiadosti po vyhodnotenie komisiou nebude trvať viac ako 30 dní.

  Potrebuje aj vaša spoločnosť prilákať nových investorov? Across Crowd ponúka rýchly a profesionálny spôsob ako získať kapitál. Vyplňte žiadosť už dnes a my sa vám čoskoro ozveme! 

 • V prvom kroku vyhodnotí tím Across Crowd uskutočniteľnosť projektu a reálnosť finančného plánu vášho projektu. Neskôr si pozveme predstaviteľov spoločnosti na osobné stretnutie, počas ktorého sa odprezentujú bližšie podrobnosti o projekte. Následne prebieha sekundárna podrobnejšia analýza projektu z finančného, právneho a ekonomického hľadiska. Na záver listovanie samotného projektu na platforme schvaľuje investičná komisia skupiny Across.
 • Crowdfundingová kampaň môže trvať 45-60 dní v závislosti od záujmu investorov. Vlastník projektu by mal poskytnúť čo najpodrobnejšie informácie o svojej spoločnosti, tíme, produktoch alebo službách ako aj o súčasnej situácii na trhu a možnostiach škálovateľnosti. Všetky informácie sa neskôr nachádzajú na podstránke samotného projektu, ku ktorej plnohodnotnému obsahu majú len registrovaní užívatelia. Platforma Across Crowd vynakladá počas kampane maximálne úsilie o prilákanie investorov aj prostredníctvom marketingovej kampane na vlastné náklady a to s cieľom úspešného vyzbierania cieľovej sumy vlastníkov projektov.
 • Uchádzať sa o financovanie na platforme Across Crowd môžu spoločnosti naprieč spektrom odvetví a v ktoromkoľvek štádiu podnikania, od nápadu až po vyspelé spoločnosti. Výnimku tvoria spoločnosti pôsobiace v oblastiach ako hazard, pornografia, tabakový priemysel a podobne. Zároveň tieto spoločnosti však musia byť registrované v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, musia disponovať jasným finančným plánom a ambíciu vyzbierať aspoň 200 000€.
 • Zbieranie kapitálu pre váš projekt na platforme Across Crowd má niekoľko výhod ako napríklad:

  • Rýchly a jednoduchý proces ako pre investorov tak pre vás participovať na platforme

  • Možnosť získania financovania od jednotlivých investorov na platforme ako aj privátnych investorov zo skupiny Across

  • Možnosť odbornej pomoci z tímu Across Crowd

  • Prehľadné podmienky 

  • Vizibilita pod značkou Across

 • Investori investujú cez Across Crowd do jednotlivých projektov prostredníctvom samostatných účelových spoločností. To znamená, že investori sú kolektívne zastúpení v jednej spoločnosti, ktorá vystupuje ako jeden nový spoločník vo vašej cieľovej spoločnosti a všetký práva investorov zastupuje predseda jednotlivých účelových spoločností, ktorý je nominovaný platformou Across Crowd. To znamená, že iba predseda jednotlivých účelových spoločnosti má možnosť v mene investorov hlasovať a dozerať na vaše podnikanie.
 • Vrámci procesu Due Dilligence by ste mali byť pripravený poskytnúť nasledovné informácie a dokumenty:

  • KYC informácie o vašej spoločnosti (názov, sídlo, spoločníci) a o jednotlivých spoločníkoch

  • detailný finančný plán

  • Pitch deck - prezentáciu sumarizujúcu projekt ako celok, jej go-to-market stratégiu, hodnotovú propozíciu pre klientov a podobne

 • Na platforme Across Crowd nelimitujeme spoločnosti, ktoré sa môžu uchádzať o financovanie na konkrétne odvetvia (s výnimkou hazardu, pornografie a obdobných rizikových sektorov) a zároveň môžu byť v ktoromkoľvek štádiu podnikania, od nápadu až po fungujúce zabehnuté spoločnosti. Spoločnosti by avšak mali byť ambíciu vyzbierať minimálne 200 000€, disponovať s jasným finančným plánom a zároveň musia byť registrované v jednej z členských krajín EÚ.