Kontakt

Vďaka platforme Across Crowd sme otvorili naše know-how všetkým. Veríme, že investovať do dobrých projektov by malo byť umožnené nielen „vyvoleným”.

Napíšte nám

Oprávnený záujem spracúvania kontaktných údajov: Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) bude spracúvať vaše kontaktné údaje za účelom a na dobu nevyhnutnú na nadviazanie kontaktu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete tu.


Získajte prehľad vo svete Private Equity

Pridajte sa do newslettra Across Crowd a informácie o nových projektoch dostanete ako prvý.